O nas

ANIBABKI -sekcja wokalna

SONY DSC

Sekcja wokalna działająca od początku powstania uniwersytetu prowadzona była 10 lat przez Annę Hińczę-Gnysińską. W roku 2021/2022 prowadził ją instruktor Albert Moroz a w tym  Jerzy Januszewski

MARGARITA -sekcja tańca

Sekcja taneczna MARGARITA

Kolejną utworzoną sekcją stałą była sekcja tańca. Prowadziło ją przez te wszystkie lata wiele instruktorek. Wśród nich: Katarzyna Zajączkowska, Magdalena Szarawaga czy Roma Kowalewicz. Obecnie Margarita drugi rok pracuje z instruktorką Beatą Skrzeczkowską

Sekcja gimnastyki

Sekcja gimnastyki pop 2019

Sekcja gimnastyki przez lata prowadzona była  przez naszą liderkę Marysię Haptar . W tym roku reaktywowana została na bazie prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Można? Można!

Sekcja rękodzieła

Sekcja rękodzieła

Sekcja rękodzieła działająca także od zarania uniwersytetu prowadzona była początkowo przez różnych instruktorów pracujących w DOK-u a następnie przez nasze liderki. Były zajęcia filcu, witrażu, decoupage, „malowania” igłą…. I nasze Panie stały się samowystarczalne 

WENA-sekcja teatralna

Kolejną utworzoną sekcją stałą była sekcja teatralna. Prowadziło ją, podobnie jak sekcję taneczną przez te wszystkie lata wiele instruktorek. Wśród nich m.in: Elżbieta Olczak i Anna Górska. Z niecierpliwością czekamy na jej reaktywację

Sekcja turystyczna

Sekcja turystyczna

Sekcja turystyczna działa okazjonalnie w zależności od pogody, pory roku i chęci.  Od początku jej szefową była liderka Tadeja Hołownia. Sekcję można zobaczyć w terenie na rowerach, jako niestrudzonych piechurów, także z kijkami do nording walking

Trochę historii

19 października 2011r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta inauguracja I-go Roku Akademickiego DUTW, pierwszej tego typu placówki w powiecie choszczeńskim; 11-tej w województwie zachodniopomorskim. Uniwersytet powołany został na zebraniu założycielskim 15 kwietnia 2011r; natomiast jako Stowarzyszenie zarejestrowany został 21 września 2011r w Sądzie Rejonowym w Szczecinie i wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku. A 17 stycznia 2012 r. miały miejsce dwa bardzo ważne wydarzenia: podpisanie ze Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum UMOWY O PATRONAT oraz z BURMISTRZEM DRAWNA POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY. Dziś liczba członków DUTW liczy sobie ok 71 aktywnie działających osób!!!.

W dniu 15 kwietnia 2011 roku, na zebraniu założycielskim, zostało powołane do życia Stowarzyszenie Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku (DUTW). Na spotkaniu tym przyjęto statut, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną nowo powstałej organizacji. Podstawą prawną powołania Stowarzyszenia jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku ( „Prawo o stowarzyszeniach”, Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z.p.z.).  Działalność DUTW kierowana jest do osób starszych. Uniwersytet ma bowiem za zadanie aktywizację intelektualną, kulturalną, społeczną i fizyczną seniorów; poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności, a także przyjemne spędzenie czasu w gronie rówieśników. Twórcom Uniwersytetu przyświeca również cel pozyskania seniorów-słuchaczy na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej społeczności. Zadania te realizowane są poprzez prowadzenie wykładów z różnych dziedzin wiedzy, np.: prawa, historii, zdrowia, edukacji etc.  W programie przewidziano również zajęcia prowadzone w sekcjach, których ilość i dobór  zależy od woli i zainteresowań uczestników. Organizowane imprezy integracyjne czy okolicznościowe spotkania towarzyskie to dobra zabawa i wypoczynek.

Miejscem wykładów i spotkań w sekcjach jest głównie Drawieński Ośrodek Kultury, którego była już  dyrektor Anna Hińcza-Gnysińska -rzeczniczka ścisłej współpracy pomiędzy DOK a DUTW – jest matką chrzestną Uniwersytetu (to właśnie Jej zasługą było jego utworzenie z jednocześnie bardzo sprzyjającym tej idei Burmistrzem Ireneuszem Rzeźniewskim). Ale studenci spotykają się także w plenerze czy Klubie Seniora.

W roku 2014 zakończyła się I-sza Kadencja Zarządu DUTW z Prezesem Janem Michniewiczem i rozpoczęła pracę Kadencja II-ga z Prezes p.Krystyną Pietrzkiewicz. Kolejna kadencja z ponownie wybraną panią Prezes Krystyną Pietrzkiewicz rozpoczęła się w marcu 2017r. Wiceprezesem –jak w poprzedniej kadencji- został Jan Michniewicz a Skarbnikiem ponownie-Jadwiga Lewandowska. Nowym Sekretarzem została Danuta Sokołowska a Członkiem- po raz pierwszy w Zarządzie- Zbigniew Bogdański. Zmienił się także całkowicie skład komisji rewizyjnej. Przewodniczącą została Ewa Dąbrowska, Zastępcą Przew. Mirosława Witkowiak a Sekretarzem Tadeja Hołownia

25 września 2019r., w związku z odejściem naszej nieodżałowanej Jadwigi Lewandowskiej- Skarbnika DUTW do składu Zarządu dokooptowano Sabinę Filipiak, która przejęła obowiązki Skarbnika.

Aktualny Skład Zarządu został uchwalony na ostatnim walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym DUTW, które miało miejsce 22 września 2021r.

Prezesem została ponownie pani Krystyna Pietrzkiewicz, Z-cą Prezesa po raz pierwszy  został Krzysztof Rutkowski a Skarbnikiem -ponownie Sabina Filipiak. Po raz kolejny Sekretarzem została Danuta Sokołowska a Członkiem Zarządu –Zbigniew Bogdański.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły panie Janina Łabuń i Halina Górska z Przewodniczącą Tadeją Hołownią.

 

Dokumenty, formularze:

Statut DUTW

Po otwarciu plik statutu można pobrać na komputer

Deklaracja członkowska

Sposoby opłaty składki członkowskiej

O nas

Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku

73-220 Drawno, ul. Szpitalna 2; email:dutwdrawno@gmail.com
nr KRS 396647; REGON 321140238

Socjal media