Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drawnie,

ul. Szpitalna 2,

73-220 Drawno,

e-mail: dutwdrawno@gmail.com

Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku szanuje prywatność użytkowników strony internetowej. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą stronę internetową, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności funkcjonowania strony.

Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi wysyłając wiadomość elektroniczną na adres dutwdrawno@gmail.com dostępny na Stronie.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Dane przekazane Administratorowi w ramach przesłanej wiadomości elektronicznej przetwarzane są do przetworzenia zapytania otrzymanego od Użytkownika.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni do momentu przetworzenia zapytania otrzymanego od Użytkownika lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Podczas wizyty na stronie automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i godzina wejścia na stronę.

Ponadto strona używa także plików cookies po to, by zapewnić poprawne działanie stron oraz gromadzić dane statystyczne.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych oraz nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:

 • Wydajnościowe, umożliwiające zbierania informacji o sposobie korzystanie ze stron internetowych.
 • Funkcjonalne, umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i preferencji interfejsu.
 • Cookies google-analytics.com, służące do prowadzenia statystyk dla stron. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytic można znaleźć pod adresem:
  https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
 • Sesyjne – pliki tymczasowe, używane w celu logowania, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.

Pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, mogą być usunięte przez Użytkownika w dowolnym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki.

Wszelkie informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania stron internetowych nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające daną stronę. Dotyczy to także raportów statystycznych, generowanych na podstawie ww. informacji.

Stowarzyszenie Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drawnie nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych, niezależnych stronach, do których linki znajdują się na niniejszej stronie internetowej. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych podmiotów, m.in. Facebook, YouTube. Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie danych zewnętrznym podmiotom. Administrator danych osobowych nie otrzymuje od firm zewnętrznych informacji o celu i zakresie gromadzonych danych jak również sposobie ich wykorzystania.

Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku zastrzega sobie prawo do zmian zapisów niniejszej Polityki Prywatności.

Korzystanie ze strony oznacza akceptację zasady Polityki Prywatności.